Neler Dönüştürülebilir

Geri Dönüşebilen Atıkların Toplanması

26 J

Artan dünya nüfusu ile orantılı olarak artan tüketim miktarı hızla doğal kaynaklarımızın tüketimine sebep olmaktadır. Bu hızı düşürmek amacıyla, geri dönüşebilen (tekrar kullanılarak ekonomiye kazandırılabilen) atıklar, evsel atıklardan ayrı olarak biriktirilmekte ve toplama gününde mavi poşetler içinde çıkarılmaktadır.
Geri dönüşebilen atıkların ayrı biriktirilmesi, ilgili yönetmelik uygulamaya konulana kadar çevre kaygısı güden hassas vatandaşlarımızın çabaları ile gönüllülük esasına dayanarak yürütülmekteydi. Ambalaj Atıkları Yönetmeliği ile yetkilendirilmiş lisanslı şirketler tarafından toplanmaktadır.

Sample image

Geri Dönüşümün Faydaları

1.Doğal kaynaklarımız korunur.
2.Enerji tasarrufu sağlanır
3.Atık miktarı azalır
4.Katı atık depolama alanları daha uzun süreler kullanılır.
5.Ekonomiye katkı sağlar.
6.Geleceğe yatırım demektir.
7.Çevre kirliliğinin önlenmesini sağlar.